GOSPODARSTWO JĘDRZEJEWSKI ®
Ireneusz Jędrzejewski
Polska, 87-890 Lubraniec, Kłobia 1, IreneuszJedrzejewski@poczta.onet.pl
tel/fax +48 54 2863199, tel. +48 54 2862051, mob. +48 606 663199

PODKŁADKI WEGETATYWNE I GENERATYWNE DRZEW OWOCOWYCH

Szanowni Państwo,
posiadamy gospodarstwo szkółkarskie (numer ewidencyjny: 04/18/7) produkujące podkładki wegetatywne i generatywne drzew owocowych. Nasze gospodarstwo znajduje się na Kujawach, w powiecie włocławskim. Podstawę naszej działalności stanowi produkcja podkładek wegetatywnych jabłoni i gruszy oraz podkładek generatywnych śliwy, wiśni i czereśni. Wszystkie produkowane przez nas podkładki wegetatywne są wolne od wirusów.
Nasze podkładki sprzedajemy w Polsce i poza jej granicami, głównie w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Włoszech, na Węgrzech, we Francji, Szwecji, Norwegii, na Litwie, Ukrainie i w Czechach.

Rośliny mateczne podkładek jabłoni M9 T337 i M26 pochodzą z Holandii i posiadają holenderski certyfikat zdrowotności, potwierdzony na podstawie testów biologicznych świadectwem zdrowotności Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Rośliny mateczne podkładek gruszy: pigwa A, ADAMS, BA29 i C, są pochodzenia niemieckiego i posiadają niemiecki certyfikat zdrowotności, również potwierdzony świadectwem zdrowotności Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Znaczącą pozycję w ogólnej sprzedaży mają też podkładki wegetatywne jabłoni polskiego pochodzenia: P14 (WW), P16 (WW), P22 (WW) i P60 (WW). Rośliny mateczne tych podkładek pochodzą z Ośrodka Elitarnego Materiału Szkółkarskiego (OEMS) w Prusach.

Pośród podkładek generatywnych najważniejsze miejsce zajmuje wolna od wirusów Antypka POPIEL i również wolna od wirusów Węgierka Wangenheima. Posiadamy własne sady nasienne obydwu wymienionych podkładek. Z każdym rokiem rozszerzamy ofertę. W roku 2005 rozpoczęliśmy rozmnażanie niemieckiej podkładki karłowej dla brzoskwini i moreli PUMISELECT®. Nasze gospodarstwo jest członkiem East Malling Research Association. W 2004 roku Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa utworzyła wokół naszego gospodarstwa strefę wolną od zarazy ogniowej (Erwinia amylovora) w rozumieniu przepisów Dyrektywy Rady Nr 2000/29/WE z 8 maja 2000r.


Nasze główne produkty

podkładki wegetatywne

  - nowość: Prunus domestica St. Julien A – WW (materiał bazowy – Holandia)
  -
M9 T337 – WW (materiał bazowy - Holandia)
 
- M26 - WW (materiał bazowy - Holandia)
  - MM106 – WW (materiał bazowy - Niemcy)
  - P14 – WW (materiał bazowy – Polska - OEMS w Prusach)
  - P16 – WW (materiał bazowy – Polska - OEMS w Prusach)
  - P22 – WW (materiał bazowy – Polska - OEMS w Prusach)
  - P60 – WW (materiał bazowy – Polska - OEMS w Prusach)
  - Pigwa S1 - WW (materiał bazowy – Polska - OEMS w Prusach)
  - Pigwa A – WW (materiał bazowy - Niemcy)
  - Pigwa BA29 – WW (materiał bazowy - Niemcy)
  - Pigwa ADAMS – WW (materiał bazowy - Niemcy)
  - Pigwa C – WW (materiał bazowy - Niemcy)
  -
COLT – WW (materiał bazowy – Polska - OEMS w Prusach)

  - Nowość: PUMISELECT® (materiał bazowy - Niemcy) - wyhodowana w Niemczech podkładka karłowa dla    
    brzoskwini i moreli szczególnie polecana do intensywnie prowadzonych sadów towarowych. 
    zobacz więcej o tej podkładce

   

podkładki generatywne

   - Malus Bittenfelder Sämling (siewka jabłoni) - CAC
  
- Malus Communis - CAC
   -
Antypka – WW (POPIEL) oraz CAC
   - Ałycza – WW (AMELIA) oraz CAC
   - Węgierka Wangenheima – WW oraz CAC
   - Brzoskwinia Mandżurska – CAC
  
- Prunus Avium - WW
   - Grusza Kaukaska – CAC
   - Pyrus Kirchensaller Mostbirne (siewka gruszy) - CAC
 
 - Pyrus Communis - CAC
  

Malus M9 T337 (WW) pochodzenie holenderskie
Malus M9 T337 (WW) pochodzenie holenderskie
Prunus Mahaleb POPIEL (WW)
Malus P60 (WW) i P14 (WW) pochodzenie polskie
Cydonia Oblonga Pigwa S1 (WW) pochodzenie polskie
Malus P22 (WW) i P14 (WW) pocho- dzenie polskie;
Malus M9 T337 (WW) i M26 (WW) pochodzenie holenderskie
Cydonia Oblonga Pigwa ADAMS (WW) i C (WW) pochodzenie niemieckie (nowy matecznik)
Prunus Domestica WANGEN HEIM (WW)
Malus P14 (WW) pochodzenie polskie
Cydonia Oblonga Pigwa A (WW), 
C
(WW),  ADAMS (WW), BA29 (WW) pochodzenie niemieckie 
Malus M9 T337 (WW) pochodznie holenderskie;
Malus M26 (WW) pochodzenie holenderskie

Gospodarstwo Jędrzejewski ® 2013